புகுபதிகை - பொது பயனர் மட்டும்
Your Mobile Number is mandatory to use this service / இச்சேவையைப் பெற தங்களுக்கு கைபேசி எண் அவசியம்
கைபேசி எண்*    
கடவுச்சொல்*
பாதுகாப்பு குறியீடு*  
To know the status of your petition / தங்கள் மனுவின் நிலையை அறிய http://gdp.tn.gov.in/status
To register your complaints about this service / இந்த இணையதள சேவையின் குறைகளைத் தெரிவிக்க https://servicedesk.nic.in


Computerized By NATIONAL INFORMATICS CENTRE, TNSU, Chennai