முகப்பு
மனுப் பரிசீலனை முகப்பு தங்களை வரவேற்கிறது                வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்கள் இணையவழி மனுக்கள் - NRI என்ற பட்டியல் பொருளை மின்னஞ்சல் வழி ஒருமுறை கடவுச்சொல்லின் மூலமாக பயன்படுத்தலாம்               தங்களின் வருகைக்கு நன்றி

மேலும்

× புகைப்பட தொகுப்பு விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் ஐயமும் தீர்வும் உதவி

இந்த முகப்பு தேசியத் தகவலியல் மையம் (என்.ஐ.சி), சென்னை
இந்திய அரசின் மின்னணு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சகம் மூலமாக வடிவமைக்கப்பட்டு, உருவாக்கப்பட்டு மற்றும் மின்னேற்றப்பட்டு பராமரிக்கப்படுகின்றது

கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது :   நவம்பர் 23,  2018 | இந்த முகப்பை Chrome மற்றும் Firefox உலாவிகளி்ன் மிகச்சமீபத்திய பதிப்புகளில் சிறந்த முறையில் காணலாம்.